Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
 • slidebg1
  SKÚSENOSTI A ZODPOVEDNOSŤ
  Vzdelávame sa, inovujeme, rastieme.
  Pridajte sa k nám. Môžeme rásť spolu.

IaaS – Infraštruktúra ako služba

Predstavuje prenájom hardvéru s požadovanou kapacitou a požadovaným výkonom. Odpadá nutnosť vlastného servera. Stačia pracovné stanice. Hosťovať môžete webstránky, eshopy ale aj kompletnú firemnú agendu.

PaaS – Platforma ako služba

Ide o vyššiu verziu datahostingových služieb. Okrem prenájmu hardvéru prenajímame licencie na aplikačné prostredie - Windows alebo Linux, aj s doplnkovými službami ( maily, exchange, registrácia domén...)

SaaS – Softvér ako služba

Je najvyššia verzia datahostingu. Okrem hardvéru a licencií poskytujeme prenájom kompletného podnikového informačného systému. Môžete ho mať v cloud verzii alebo verzii desktop určenej pre stredne veľké firmy.

LHosting, s.r.o

Spoločnosť LHosting, s.r.o. vznikla v roku 2008 ako člen skupiny LLARIK GROUP. Spočiatku sme poskytovali datahostingové služby výhradne klientom spoločnosti LLARIK, s.r.o. Za roky práce a učenia sa, často aj na vlastných chybách, sme vytvorili profesionálnu infraštruktúru a školený tím. Dnes poskytujeme všetky druhy cloudových služieb, od prenájmu infraštruktúry, až po prenájom softvéru. Medzi našich klientov patria renomované spoločnosti zo všetkých sektorov hospodárstva.

Prečo cloud computing

Peniaze

Využívaním cloud computingu pomáhame odstrániť investičné náklady a znížiť prevádzkové náklady.

Bezpečnosť

Bezpečnosť riešime z viacerých pohľadov. Uložené dáta chránime pred zneužitím, poškodením, alebo nenávratnou stratou.

Profesionalita

Kvalitná a spoľahlivá infraštruktúra je alfou a omegou našich služieb. Postavili sme ju na špičkových technológiách.

Nič veľké nebolo nikdy dosiahnuté bez nadšenia.

- Emerson, R. W -

Technológie

Kvalitné, moderné a spoľahlivé technológie sú nevyhnutným predpokladom rastu každej spoločnosti.

Technológie

Používame sieťové komponenty Cisco. Diskové polia a aplikačné servery Dell a Supermicro. Zálohovacie systémy QNAP. Všetky hardvérové komponenty sú plne redundantné. Sieťové prvky, servery aj diskové polia majú zdvojené pripojenie do elektrickej siete. Jednotlivé časti siete sú navzájom poprepájané. Aplikácie bežia v každom okamihu minimálne na 2 inštanciách. V prípade poruchy nemôže nastať výpadok bežiacej aplikácie. Stabilitu napájania zabezpečujú generátory s automatickým štartom.

Platformy

Virtualizáciu zabezpečujeme cez platformu XenServerov. Z pohľadu operačných systémov poskytujeme rôzne edície LINUX a Windows.

Dostupnosť

Dostupnosť služby zabezpečujeme formou High availability. Konektivita dátového centra je riešená niekoľkými optickými spojmi od rôznych providerov. Pripojenie sa realizuje cez BGP protokol a je zálohované profi spojom vo Fixed Wireless Access (FWA) pásme. Prevádzku aplikácií zabezpečujeme prostredníctvom serverových fariem s dostupnosťou 24/7/365.

Musíte byť tou zmenou, ktorú chcete vo svete vidieť.

- Mahatma Gandhi -

Bezpečnosť

Firemné dáta sú najväčším bohatstvom každej spoločnosti. Podcenenie ich ochrany môže mať fatálne následky. V prípade nedostatočného zabezpečenia môže dôjsť k zneužitiu, poškodeniu, alebo nenávratnej strate všetkých údajov firmy.

Ochrana dát pred zneužitím

Kľúčovými faktormi z pohľadu ochrany dát sú vždy ľudia a technika. Pri výbere ľudí máme vysoké nároky. Neposudzujeme len odbornosť. Veľmi dôležitá je aj spoľahlivosť a korektnosť. Naši administrátori patria k profesne najstarším zamestnancom spoločnosti. O ich spoľahlivosti svedčí aj skutočnosť, že prešli prísnymi previerkami Národného bezpečnostného úradu.

Ochrana dát pred útokom

Všetky dáta našich klientov sú uložené vo virtuálnych sieťach. Dáta sú vnútri siete zabezpečené viacúrovňovou autentifikáciou. Užívateľ sa jedným prístupovým údajom (meno, heslo) hlási do aplikácie a ďalším získa prístup k dátam. Pokiaľ klient vyžaduje, aby sa určitá časť aplikácie sprístupnila aj externým užívateľom, zabezpečenie dát na vstupe je riešené prostredníctvom firewallov. Antivírové a antispamové aplikácie sú samozrejmosťou.

Ochrana dát pred zlyhaním

Aplikácie v našom datacentre bežia na diskových poliach s redundanciou komponentov. Redundancia zabezpečuje zdvojený zápis dát na viac serverov v rovnakom čase. Striktne oddeľujeme aplikačné, databázové a mailové servery. V prípade útoku nemôže dôjsť k poškodeniu aplikácie alebo dát. Pre klientov zabezpečujeme pravidelné zálohovanie. Zálohy sa využívajú na obnovu dát dôsledku nekorektného zásahu užívateľa do aplikácie.

Naši klienti

 • kveta-logo
 • kondela-logo
 • anmima-logo
 • abcom-logo
 • aquaterm-logo
 • hasta-logo
 • meta-gas-logo

Podpora pre firmy

Využívaním cloud computingu odstraňujete nutnosť investičných nákladovznižujete prevádzkové náklady.

Infraštruktúra ako služba

Predstavuje možnosť prenájmu hardvéru s požadovanými parametrami (kapacita, výkon). Z doplnkových služieb je možné si objednať správu mailového servera, registráciu domén , inštaláciu bezpečnostných SSL certifikátov, alebo elektronického podpisu.

Platforma ako služba

Zahŕňa nielen prenájom hardvéru s požadovanou kapacitou. Súčasťou služby je aj prenájom operačného systému (Linux, Windows) a bezpečnostných prvkov (antivírová a antispamová ochrana).

Softvér ako služba

Formou prenájmu môžete získať firemný informačný systém. Skladový systém riadený pomocou čítačiek čiarových kódov. Plne automatizovaný eshop. Objednávkovýfakturačný systém, mobilnú pokladňu, evidenciu úhrad, ... jednoducho všetko, čo potrebujete pre úspešný biznis.

Kontaktujte nás